Parowozjada 2007

Powrót do albumu Parowozjady

Tr5-65

Następny pociąg pasażerski prowadzi wolsztyński Tr5-65, który jakby nieśmiało wyjeżdża zza łuku

Tr5-65
Raba Niżna - Rabka Zaryte
28.07.2007