Tr12-25

Zaraz za parowozem w składzie jest jedna z chabowskich perełek - ponad 100-letni wagon osobowy, wciąż sprawny i mogący wozić pasażerów

Tr12-25
Raba Niżna - Rabka Zaryte
28.07.2007

Album:
Parowozjada 2007