Parowozjada 2007

Powrót do albumu Parowozjady

Tr5-65

Tr5-65 zbliża się do łuku

Tr5-65
Rabka Zaryte - Rabka Zdrój
28.07.2007