Parowozjada 2007

Powrót do albumu Parowozjady

Ty2-953

Niewątpliwie dużą atrakcję dla fotografujących stanowił ten skład

Ty2-953
Rabka Zaryte - Rabka Zdrój
28.07.2007