Parowozjada 2007

Powrót do albumu Parowozjady

03 204

Mimo konsekwentnie psującej się pogody, ten parowóz przywitało słońce

03 204
Rabka Zaryte - Rabka Zdrój
28.07.2007