Parowozjada 2007

Powrót do albumu Parowozjady

Tr12-25

Bliskie spotkanie ze starym austriakiem

Tr12-25
Rabka Zaryte - Rabka Zdrój
28.07.2007