Parowozjada 2007

Powrót do albumu Parowozjady

TKh49-1, Ferrum

Ujęcie parowozu z perspektywy żaby

TKh49-1, Ferrum
Rabka Zaryte - Rabka Zdrój
28.07.2007