Parowozjada 2007

Powrót do albumu Parowozjady

Ty2-911

Ty2-911, najbardziej "odpicowany" polski parowóz przygotowuje się do mającej niebawem nastąpić parady parowozów

Ty2-911
Chabówka
28.07.2007