Parowozjada 2007

Powrót do albumu Parowozjady

03 204, Ok22-31

Kolejne ujęcie parady parowozów, ktora w warunkach skansenowych musi być raczej kameralna, aczkolwiek tym razem została ograniczona do minimum

03 204, Ok22-31
Chabówka
28.07.2007