Parowozjada 2007

Powrót do albumu Parowozjady

03 204, Tr5-65

Zapada zmierzch, parowozy są z wolna odstawiane i wygaszane

03 204, Tr5-65
Chabówka
28.07.2007