Parowozjada 2007

Powrót do albumu Parowozjady

03 204, 422.008

Zagraniczni goście odstawiają swoje maszyny w najlepiej oświetlonym zakątku skansenu

03 204, 422.008
Chabówka
28.07.2007