Ol49-69

Wodowanie parowozu widziane z miejsca (wiecznego?) postoju zabytkowego tabouru, który nie zmieścił się w skansenie

Ol49-69
Kościerzyna
25.08.2007

Album:
Kaszuby 2007