Ol49-69

Skład wjeżdża na stację Gutowiec mijając obwieszone fotografującymi miłośnikami kolei semafory

Ol49-69
Gutowiec
25.08.2007

Album:
Kaszuby 2007