Kaszuby 2007

Powrót do albumu Pociągi specjalne

Ol49-69

Tutaj też następuje krzyżowanie z "lopkiem" prowadzonym przez inną muzealną lokomotywę

Ol49-69
Gutowiec
25.08.2007