Ol49-69

Pamiątkowe ujęcie z budynkiem dworca - typowego przykładu polskiej architektury kolejowej z lat 20tych

Ol49-69
Lipowa Tucholska
25.08.2007

Album:
Kaszuby 2007