Px48-1919

Pociąg pasażerski zjeżdża do Śniecisk na stację

Px48-1919
Śnieciska
26.08.2007

Album:
105 lat kolejki średzkiej