Px48-1919, Px48-1756

"Peiksy" w podwójnej (a)trakcji

Px48-1919, Px48-1756
Śnieciska - Polwica
26.08.2007

Album:
105 lat kolejki średzkiej