TE-7175, Pu29-3

A oto TE-7175 czyli BR52 w wersji rosyjskiej. Parowóz ten stał swego czasu "zagubiony" w Malborku

TE-7175, Pu29-3
Kościerzyna
25.08.2007

Album:
Kościerzyna