Ty2-559

Podejdźmy bliżej... na drzwiach dymnicy zachowało się oznaczenie

Ty2-559
Chojnice
25.08.2007

Album:
Ty2-559