Ty2-559

Powrót do albumu Trupy

Ty2-559

Podejdźmy bliżej... na drzwiach dymnicy zachowało się oznaczenie

Ty2-559
Chojnice
25.08.2007