Px48-1724

Manewry w świetle porannego słońca

Px48-1724
Jędrzejów
20.10.2007

Album:
Jędrzejów - Stawiany Pińczowskie 20.10.2007