Jędrzejów - Stawiany Pińczowskie 20.10.2007

Powrót do albumu Wąskie tory

Px48-1724

Parowóz w krajobrazie jędrzejowskiej stacji pomiędzy rampą służącą do załadunku "wąskiego" taboru na normalnotorowy a warsztatami. A przynajmniej tym, co z nich zostało.

Px48-1724
Jędrzejów
20.10.2007