Px48-1724

Pociąg - w przeciwieństwie do wielu pasażerów - stoi już gotów do odjazdu.

Px48-1724
Jędrzejów
20.10.2007

Album:
Jędrzejów - Stawiany Pińczowskie 20.10.2007