Px48-1724

Dym z parozowu zlewa się z coraz większą ilością chmur na niebie

Px48-1724
Umianowice
20.10.2007

Album:
Jędrzejów - Stawiany Pińczowskie 20.10.2007