Px48-1724

Wjazd na szlak do Stawian - powoli wkraczamy na tereny dawno nie penetrowane przez parowóz...

Px48-1724
Hajdaszek - Stawiany Pińczowskie
20.10.2007

Album:
Jędrzejów - Stawiany Pińczowskie 20.10.2007