Px48-1724

Historyczny moment - po raz pierwszy od dwunastu lat parowóz pokonuje wiadukt nad normalnotorową linią do Buska Zdroju

Px48-1724
Hajdaszek - Stawiany Pińczowskie
20.10.2007

Album:
Jędrzejów - Stawiany Pińczowskie 20.10.2007