Łazy

Powrót do albumu Trupy

TKp 15347, Ty42-24

Oto i dwa kolejne parowozy "stacjonujące" w Łazach. Jednym z nich jest unikatowy tendrzak Borsiga z 1944 roku

TKp 15347, Ty42-24
Łazy
21.10.2007