Łazy

Powrót do albumu Trupy

TKp 15347, Ty2-1292

Nieco szersze spojrzenie na miejsce postoju parowozów

TKp 15347, Ty2-1292
Łazy
21.10.2007