Łazy

Powrót do albumu Trupy

TKp 15347

Tak Borsig wygląda z drugiej strony.

TKp 15347
Łazy
21.10.2007