Ty42-24

Pośród różnego rodzaju żelastwa stoi sobie Ty42-24, a dokładniej to, co z niego zostało...

Ty42-24
Łazy
21.10.2007

Album:
Łazy