Ty42-24

Ubytki w mechaniźmie napędowym i parorozdzielczym widziane z bliska

Ty42-24
Łazy
21.10.2007

Album:
Łazy