Ty42-24, TKp 15347, Ty2-1292

Grupowe zdjęcie złomiastych maszyn stojących w Łazach

Ty42-24, TKp 15347, Ty2-1292
Łazy
21.10.2007

Album:
Łazy