03 2204

W Poznaniu można obrócić dowolny parowóz - nawet tak długi jak 03

03 2204
Poznań Główny
27.10.2007

Album:
Wizyta 03 2204 w Poznaniu