03 2204

Maszyna zza Odry w gęstwinie różnorodnej infrastruktury kolejowej

03 2204
Poznań Główny
27.10.2007

Album:
Wizyta 03 2204 w Poznaniu