03 2204

Kolejne pamiątkowe zdjęcie przy dyspozytorni - 03 2204 manewruje na tor, na którym znajduje się kanał oczystkowy

03 2204
Poznań Główny
27.10.2007

Album:
Wizyta 03 2204 w Poznaniu