03 2204

Główny bohater dzisiejszego dnia po raz kolejny zmienia tor - tym razem celem nawęglania

03 2204
Poznań Główny - Poznań Dębiec
27.10.2007

Album:
Wizyta 03 2204 w Poznaniu