03 2204, Ol49-69

BR03 pożywia się, a "oelka" rusza w podróż do Wolsztyna.

03 2204, Ol49-69
Poznań Główny
27.10.2007

Album:
Wizyta 03 2204 w Poznaniu