Tr5-65

Pociąg specjalny z Wolsztyna do Leszna mija pomocst sygnałowy świeżo wyremontowany przez członków Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni

Tr5-65
Wolsztyn - Nowy Widzim
19.04.2008

Album:
Wolsztyn - Leszno 19.04.2008