Pt47-112, Tr12-25

Widowisko rozpoczęte, na obrotnicę wyjeżdża Tr12

Pt47-112, Tr12-25
Wolsztyn
02.05.2008

Album:
Wolsztyn 2008