Ty2-911

Tak oto skład prezentował się w drodze powrotnej nad przecinającym okoliczne pola kanałem

Ty2-911
Nowawieś Mochy - Nowy Solec
03.05.2008

Album:
Wolsztyn 2008