Wolsztyn 2008

Powrót do albumu Parady parowozów

5521, TKt48-18

Pociąg do Wrocławia zdaje się potwierdzać coraz bardziej folkowy charakter wolsztyńskiej imprezy. Nie lepiej było to niebieskie coś zostawić w Lesznie?

5521, TKt48-18
Nowy Solec - Nowawieś Mochy
03.05.2008