109 109, Tr12-25, Ty2-911

A oto przygotowania do kolejnego punktu programu, którym okazały się być zawody maszynistów parowozowych.

109 109, Tr12-25, Ty2-911
Wolsztyn
04.05.2008

Album:
Wolsztyn 2008