Ol49-72

W tarnowskiej lokomotywowni można "na pomniku" znaleźć taką oto maszynę.

Ol49-72
Tarnów
15.06.2008

Album:
Pomniki