Piknik z parowozem 16.09.2006

Powrót do albumu Pociągi specjalne

Pt47-112

Po pewnym czasie Pt47 ruszył w perony do oczekującego nań pociągu. Trzeba przyznać, że uczynił to w sposód niezwykle widowiskowy.

Pt47-112
Wolsztyn
16.09.2006