Pt47-112

Następne spotkanie z wielkim parowozem wypada w Kębłowie nad znaną chyba wszystkim rzeczką.

Pt47-112
Stary Widzim - Kębłowo
16.09.2006

Album:
Piknik z parowozem 16.09.2006