Pt47-112

Tak piknik z parowozem wyglądał z większej odległości

Pt47-112
Krzyż Rudno
16.09.2006

Album:
Piknik z parowozem 16.09.2006