"Barkas" Elbląg - Braniewo - Elbląg 13.07.2008

Powrót do albumu Pociągi specjalne

Ol49-7

Dalszą część trasy pociąg pokonuje tendrem naprzód, po to by linią nadzalewową wracać w sposób bardziej fotogeniczny

Ol49-7
Stare Pole
13.07.2008