Piknik z parowozem 16.09.2006

Powrót do albumu Pociągi specjalne

Pt47-112

Pora ruszać - Pt47-112 w kłębach pary wolno przyspiesza...

Pt47-112
Krzyż Rudno
16.09.2006