Pt47-112

Pora ruszać - Pt47-112 w kłębach pary wolno przyspiesza...

Pt47-112
Krzyż Rudno
16.09.2006

Album:
Piknik z parowozem 16.09.2006