Px48-1756

Klasyczne ujęcie na "kipie", gdzie pociąg wąskotorowy przekracza linie normalnotorową

Px48-1756
Środa Wąsk. - Słupia Wielka
26.07.2008

Album:
Pociąg na "Zaniemyskie Bitwy Morskie"