Px48-1756

Zjazd z "kipy" w stronę trasy katowickiej, wzdłuż linii normalnotorowej

Px48-1756
Środa Wąsk. - Słupia Wielka
26.07.2008

Album:
Pociąg na "Zaniemyskie Bitwy Morskie"