Px48-1920

Px48-1920 mimo, iż od lat nie był uruchamiany - prezentuje się całkiem nienagannie. W kotle cały czas jest woda, wieść gminna niesie, że mimo przekroczonej daty rewizji maszyna nadaje się cały czas do rozpalenia...

Px48-1920
Środa Wąsk.
23.08.2008

Album:
Środa Wlkp - Zaniemyśl 23.08.2008